วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การช่วยเหลือผู้อื่น

สถานที่สำคัญในท้องถิ่น
สถานที่สำคัญที่มีโอกาสไปเยือน
- สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
- สถานที่บริการ
- สถานที่ราชการ
- สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ฯ
- ที่พักอาศัยของบุคคลสำคัญ
การบันทึกรายละเอียด
- ชื่อสถานที่
- ตำแหน่งที่ตั้ง
- ผู้รับผิดชอบดูแล
- ลักษณะของสถานที่
- ความสำคัญ
- ประวัติพื้นบ้าน